דף 1 מתוך 1

תוצאות ערעורים - סמסטר א' תשע"ג

נשלח: 14:11 11/12/2012
על ידי physics
פרקים בפיסיקה קלאסית

ת.ז 301508057 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 40.

ת.ז 303024178 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פרקים בפיסיקה קלאסית

נשלח: 12:02 12/12/2012
על ידי physics
ת.ז 200245587 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

Re: תוצאות ערעורים - סמסטר א' תשע"ג

נשלח: 12:34 12/12/2012
על ידי physics
פרקים בפיסיקה קלאסית

ת.ז 29984218 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 205461312 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 62.

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 14:45 25/12/2012
על ידי physics
ת.ז 301571691 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 12:37 31/12/2012
על ידי physics
ת.ז 200245587 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

אלגברה ליניארית

נשלח: 11:41 20/01/2013
על ידי physics
ת.ז 200560175 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 300855509 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 69.

יסודות תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 13:53 04/02/2013
על ידי physics
ת.ז 300716388 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 11.

חדו"א להנדסת חשמל

נשלח: 12:51 04/03/2013
על ידי physics
ת.ז 201623972 הערעור התקבל והציון הסופי שונה ל- 56.