דף 2 מתוך 2

אלגברה לפיסיקאים

נשלח: 14:34 05/06/2008
על ידי physics
ת"ז 021647540, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 82 על כן ציונך הסופי הינו 82.
ת"ז 066593955 הערעור נדחה והציון לא שונה.
ת"ז 066746918 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 74 על כן ציונך הסופי הינו 74.
ת"ז 021514112 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 79 על כן ציונך הסופי הינו 79.
ת"ז 200104214 הערעור נדחה והציון לא שונה.

מצב מוצק 1

נשלח: 12:42 10/06/2008
על ידי physics
ת"ז 066097676, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 49 על כן ציונך הסופי הינו 49.

פיסיקה 1

נשלח: 13:19 12/06/2008
על ידי physics
ת"ז 039718606, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 100 על כן ציונך הסופי הינו 100.

מצב מוצק 3

נשלח: 12:49 17/06/2008
על ידי physics
ת"ז 307518852, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 90, על כן ציונך הסופי הינו 90.
ת"ז 303783054, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 95 , על כן ציונך הסופי הינו 95.

תות הקוונטים 2

נשלח: 12:50 17/06/2008
על ידי physics
ת"ז 043176726, הערעור נדחה וציונך לא שונה.

משוואות דפרנציאליות חלקיות

נשלח: 12:54 17/06/2008
על ידי physics
ת"ז 038770871, הערעור נדחה וציונך לא שונה.

אלגברה לפיסיקאים

נשלח: 14:40 18/06/2008
על ידי physics
ת"ז 021597976, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 95, על כן ציונך הסופי הינו 95.

שיטות מתמטיות 1

נשלח: 14:44 18/06/2008
על ידי physics
ת"ז 066035619, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 80 על כן ציונך הסופי הינו 84.
ת"ז 021526397, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 84 על כן ציונך הסופי הינו 88.
ת"ז37814639 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 85 על כן ציונך הסופי הינו 89.

מבוא להנדסת חשמל 2

נשלח: 15:51 06/07/2008
על ידי physics
ת"ז 039033345, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 83 על כן ציונך הסופי הינו 84.

תורת החומרים 1

נשלח: 13:23 17/07/2008
על ידי physics
ת"ז 021604236, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 64, על כן ציונך הסופי הינו 67.

תרמודינמיקה 1

נשלח: 14:25 03/08/2008
על ידי physics
ת"ז 066370016, הערעור התקבל והציון בבחינה שונה ל - 95 על כן ציונך הסופי הינו 97.

מבוא להנדסת חשמל 1

נשלח: 12:52 07/08/2008
על ידי physics
ת"ז 037058047, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 88

אלגברה לפיסיקאים

נשלח: 14:16 12/08/2008
על ידי physics
ת"ז 065944332, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 76, על כן ציונך הסופי הינו 76.

אסטרונומיה 1

נשלח: 13:46 19/08/2008
על ידי physics
ת"ז 306308164, הערעור נדחה והציון לא שונה.
ת"ז 017854647, הערעור נדחה והציון לא שונה.