דף 1 מתוך 2

תוצאות ערעורים סמסטר א' תשס"ח

נשלח: 13:45 05/05/2008
על ידי physics
תוצאות ערעורים סמסטר א' - תשס"ח

שיטות מתמטיות 1 לפיסיקאים

נשלח: 13:59 05/05/2008
על ידי physics
ת"ז 302676713 הערעור התקבל והציון שונה ל - 73 על כן ציונך הסופי הינו 78.
ת"ז 303145098 הערעור נדחה והציון לא שונה.
ת"ז 066593955 הערעור התקבל והציון שוה ל- 71 על כן ציונך הסופי הינו 77

פיסיקה 1

נשלח: 14:03 05/05/2008
על ידי physics
ת"ז 021597976 הערעור התקבל והציון שונה ל- 65 על כן ציונך הסופי הינו 65.
ת"ז 015968548 הערעור נדחה והציון לא שונה.

שיטות מתמטיות בפיסיקה 1

נשלח: 15:30 05/05/2008
על ידי physics
ת"ז 201401288 הערעור התקבל וציונך שונה ל- 77 על כן ציונך הסופי הינו 83.
ת"ז 021526397 הערעור נדחה והציון לא שונה.

שיטות מתמטיות

נשלח: 11:39 06/05/2008
על ידי physics
ת"ז 323291195 הערעור התקבל וציונך שונה ל - 83 על כן ציונך הסופי הינו 83.

קוונטים 3

נשלח: 12:04 06/05/2008
על ידי physics
ת"ז 306154519 הערעור נדחה והציון לא שונה.
ת"ז 036399756 הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקה 1 לפיסיקאים

נשלח: 12:12 06/05/2008
על ידי physics
ת"ז 036907251 הערעור נדחה והציון לא שונה.
ת"ז 200047835 הערעור התקבל וציונך שונה ל - 93 על כן ציונך הסופי הינו 93.

פיזיקה 3

נשלח: 15:46 06/05/2008
על ידי physics
ת"ז 39409040 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 90 ועל כן הציון הסופי הינו 91.

קוונטים 2

נשלח: 12:30 12/05/2008
על ידי physics
ת"ז 060684412 הערעור התקבל והציון שונה ל- 86 ועל כן ציונך הסופי הינו 90.
ת"ז 017854647 הערעור התקבל והציון שונה ל- 81 ועל כן ציונך הסופי הינו 84.

שיטות מתמטיות

נשלח: 14:50 12/05/2008
על ידי physics
ת"ז 066020165 הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקת מצב מוצק 1

נשלח: 08:28 14/05/2008
על ידי physics
ת"ז 306188061, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-53 על כן ציונך הסופי הינו 56.

שיטות מתמטיות לפיזיקאים

נשלח: 14:43 14/05/2008
על ידי physics
ת"ז 302676713, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 73 על כן ציונך הסופי הינו 78.

מכניקה אנליטית

נשלח: 14:18 28/05/2008
על ידי physics
ת"ז 021526256 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-38, על כן ציונך הסופי הינו 38.

שיטות מתמטיות בפיסיקה 1

נשלח: 14:55 02/06/2008
על ידי physics
ת"ז 037058047, הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקה 3 מורחבמועד ב'

נשלח: 14:18 05/06/2008
על ידי physics
ת"ז 036760742, העעור נדה והציון לא שונה.
ת"ז 036769412, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 96 על כן ציונך הסופי הינו 96.
ת"ז 037706835, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 79, על כן תיונך הסופי הינו 81.