דף 2 מתוך 4

אלקטרודינמיקה 1

נשלח: 14:48 10/09/2008
על ידי physics
ת"ז 36760742, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 66, על כן הציון הסופי הינו 66.

אסטרונומיה 1

נשלח: 14:49 10/09/2008
על ידי physics
ת"ז 39023262, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 92, על כן הציון הסופי הינו 92.

פיסיקה 2

נשלח: 16:29 10/09/2008
על ידי physics
ת"ז 066243566, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 61, על כן ציונך הסופי הינו 63.

ת"ז 026504001, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 49, על כן ציונך הסופי הינו 56.

ת"ז 039658182, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 42, על כן ציונך הסופי הינו 48.

פיסיקה 2

נשלח: 15:15 11/09/2008
על ידי physics
ת"ז 052968682, הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקה 2

נשלח: 15:44 11/09/2008
על ידי physics
ת"ז 037107398, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 021597976, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 200047834, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 037058047, הערעור נדחה וציון לא שונה.

תורת החומרים 2

נשלח: 12:06 14/09/2008
על ידי physics
ת"ז 36713006, הערעור נדחה והציון לא שונה.

תכנות שפת c

נשלח: 14:24 17/09/2008
על ידי physics
ת"ז 043169705, הערעור התקבל וציון העבודות שונה ל - 89 על כן ציונך הסופי הינו 71.

שיטות מתמטיות

נשלח: 14:47 17/09/2008
על ידי physics
ת"ז 307518852, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 98, על כן ציונך הסופי הינו 98.

אלקטרודינמיקה 1

נשלח: 16:06 18/09/2008
על ידי physics
ת"ז 064979768, הערעור נדחה והציון לא שונה

ת"ז 300129939, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 73 על כן ציונך הסופי הינו 73.

מבוא להנדסת חשמל

נשלח: 13:09 21/09/2008
על ידי physics
ת"ז 039767561, הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקה 2

נשלח: 12:59 22/09/2008
על ידי physics
ת"ז 065921033, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 021632112, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 67, על כן ציונך הסופי הינו 70.

ת"ז 060139524, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 60, על כן ציונך הסופי הינו 64.

מבוא לשיטות חישוביות

נשלח: 12:39 23/09/2008
על ידי physics
ת"ז 039033345, הערעור נדחה והציון לא שונה.

קוונטים 1

נשלח: 12:48 23/09/2008
על ידי physics
ת"ז 061016754, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 306479585, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 55 על כן ציונך הסופי הינו 56.

חדוו"א 2 להנדסת חשמל

נשלח: 15:59 24/09/2008
על ידי physics
ת"ז 036907257, הערעור התקבל והציון שונה ל - 80 על כן ציונך הסופי הינו 95.

ת"ז 039456322, הערעור התקבל והציון שונה ל - 50, על כן ציונך הסופי הינו 65.

ת"ז 066453457, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 039767561, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 066720889, הערעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 037058047, הערעור נדחה והציון לא שונה.

חדוו"א ג' 2

נשלח: 13:31 28/09/2008
על ידי physics
ת"ז 301327045, הערעור נדחה והציון לא שונה.