דף 3 מתוך 4

משדי"פ

נשלח: 15:11 02/10/2008
על ידי physics
ת"ז 037058047, הערעור התקבל והציון שונה ל - 86, על כן ציונך הסופי הינו 90.

ת"ז 036907251, הערעור נדחה והציון לא שונה.

שיטות - פיסיקה 3

נשלח: 15:13 02/10/2008
על ידי physics
ת"ז 306154519, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 70, על כן ציונך הסופי הינו 75.

משדי"פ חשמל

נשלח: 13:14 05/10/2008
על ידי physics
ת"ז 39172408, הערעור התקבל וציונך הסופי הינו 84.

פיסיקה 2 לפיסיקאים

נשלח: 15:44 06/10/2008
על ידי physics
ת"ז 0502177114, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 44, על כן הציון הסופי הינו 49.

ת"ז 0507371461, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 71, על כן ציונך הסופי הינו 73.

ת"ז 200155158, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 69, על כן ציונך הסופי הינו 70.

ת"ז 039456322, הערעור נדחה וציונך נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 3 מורחב

נשלח: 15:03 07/10/2008
על ידי physics
ת"ז 061016754, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 80, על כן ציונך הסופי הינו 82.

חומרים

נשלח: 16:07 07/10/2008
על ידי physics
ת"ז 039058938, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 76 על כן ציונך הסופי הינו 76.

תרמודינמיקה 2

נשלח: 13:04 23/10/2008
על ידי physics
ת"ז 040460479, הערעור נדחה והציון לא שונה.

תכנות בשפת c3

נשלח: 15:19 23/10/2008
על ידי physics
ת"ז 021526256, הציון שונה ל - 74.

שיטות 2 לפיזיקאים

נשלח: 11:36 30/10/2008
על ידי physics
ת"ז 200155158, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 46, על כן ציונך הסופי הינו 46.

שיטות מתמטיות בפיזיקה 1

נשלח: 13:59 02/11/2008
על ידי physics
ת"ז 026504001, הערעור התקבל והציון שונה ל - 87, על כן ציונך הסופי הינו 87.

פיסיקה 2 לפיסיקאים

נשלח: 13:53 12/11/2008
על ידי physics
ת"ז 200104214, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 56, על כן ציונך הסופי הינו 56.

ת"ז 313947202, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 58, על כן ציונך הסופי הינו 56.

פיסיקה 3 מורחב

נשלח: 13:50 18/11/2008
על ידי physics
ת"ז 306479585, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 52, על כן ציונך הסופי הינו 55.

פיסיקה 1

נשלח: 12:25 20/11/2008
על ידי physics
ת"ז 302676713, הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקה 3 מורחב

נשלח: 14:23 25/11/2008
על ידי physics
ת"ז 306479585, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 56, על כן ציונך הסופי הינו 56.

תרמודינמיקה 1

נשלח: 10:52 27/11/2008
על ידי physics
ת"ז 043423755, הערעור התקבל והציון שונה ל - 54, על כן ציונך הסופי הינו 54.