דף 1 מתוך 4

תוצאות ערעורים - סמסטר ב' תשס"ח

נשלח: 11:13 21/08/2008
על ידי physics
בהצלחה

תורת החומרים 2

נשלח: 11:14 21/08/2008
על ידי physics
ת"ז 039058938, הערעור התקבל והציון שונה ל - 76 על כן ציונך הסופי הינו 76.

קוונטים 1

נשלח: 13:10 26/08/2008
על ידי physics
ת"ז 021526256, הערעור נדחה וציונך לא שונה.

אלגברה לפיסיקאים

נשלח: 13:59 26/08/2008
על ידי physics
ת"ז 046256327, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 76 על כן ציונך הסופי הינו 76.
ת"ז 036553790, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 88, על כן ציונך הסופי הינו 88.
ת"ז 039349238, הערעור נדחה וציונך לא שונה.

אסטרונומיה 1

נשלח: 11:17 27/08/2008
על ידי physics
ת"ז 039023262, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 92, כל כן ציונך הסופי הינו 92.

תורת הקוונטים 1

נשלח: 12:14 28/08/2008
על ידי physics
ת"ז 036769412, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 88 על כן ציונך הסופי 89.

חדוו"א 2 להנדסת חשמל

נשלח: 12:39 31/08/2008
על ידי physics
ת"ז 052968682, הערעור נדחה והציון לא שונה.

חדוו"א 2 להנדסת חשמל

נשלח: 12:35 01/09/2008
על ידי physics
ת"ז 039767561, הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.
ת"ז 037058047, הערעור התקבל והציון שונה ל - 68, על כן ציונך הסופי הינו 83.

מבוא למחשבים

נשלח: 12:36 01/09/2008
על ידי physics
ת"ז 039767561, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 91, על כן ציונך הסופי הינו 92.

מבוא לעיבוד אותות

נשלח: 13:36 02/09/2008
על ידי physics
ת"ז 039033345, הערעור נדחה והציון לא שונה

חדוו"א 2 להנדסת חשמל

נשלח: 13:32 04/09/2008
על ידי physics
ת"ז 200104214, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 36, על כן ציונך הסופי הינו 56.

משדי"פ

נשלח: 14:05 07/09/2008
על ידי physics
ת"ז 015665714, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 71, על כן ציונך הסופי הינו 71.

ת"ז 066443771, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 72, על כן ציונך הסופי הינו 72.

ת"ז 200104214, הערעור נדחה וציונך לא שונה.

חדוו"א 2

נשלח: 14:07 07/09/2008
על ידי physics
ת"ז 302676713, הערעור התקבל וציון הבחינה נותר כשהיה אך ציונך הסופי הינו 56.

מבוא לעיבוד אותות

נשלח: 13:01 08/09/2008
על ידי physics
ת"ז 039033345, הערעור נדחה והציון לא שונה.

אופיקה קלאסית

נשלח: 14:31 10/09/2008
על ידי physics
ת"ז 040830754, הערעור נדחה והציון לא שונה.