דף 4 מתוך 4

פיסיקה 3 מורחב

נשלח: 16:16 09/06/2009
על ידי physics
ת"ז 317708923, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 76, על כן ציונך הסופי הינו 78.

ת"ז 200104214ף הערעור נדחה והציון לא שונה.

פיסיקה 3

נשלח: 14:24 14/06/2009
על ידי physics
ת"ז 036553790, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 85, על כן ציונך שונה ל - 86.

הסתברות

נשלח: 10:29 18/06/2009
על ידי physics
ת"ז 021632112, הערעור התקבל וציונך שונה ל- 90, על כן ציונך הסופי הינו 90.

פיסיקה 3

נשלח: 14:35 18/06/2009
על ידי physics
ת"ז 036553790, הערעור התקבל וציונך שונה ל- 85, על כן ציונך הסופי הינו 86.

אנליזה מתקדמת

נשלח: 15:09 05/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 200047835 הערעור התקבל וציונך שונה ל- 77. ולכן הציון הסופי בקורס הוא 77.