דף 3 מתוך 3

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 10:57 22/03/2010
על ידי physics
ת.ז 21647540 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 55 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56

תכנות בשפת C

נשלח: 13:35 25/03/2010
על ידי physics
ת.ז 36760742 הערעור התקבל ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 64

ת.ז 64979768 הערעור התקבל ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 82

ת.ז 302676713 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 68 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 76

מבוא למדעי המחשב

נשלח: 13:37 25/03/2010
על ידי physics
ת.ז 306479585 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 54

חדו"א להנדסת חשמל 1

נשלח: 10:28 07/04/2010
על ידי physics
ת.ז 032512840 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 86

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 10:29 07/04/2010
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 73 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 71

אלגברה ליניארית לפיסיקאים

נשלח: 10:31 07/04/2010
על ידי physics
ת.ז 302878178 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-70 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 72

ת.ז 300791019 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 91 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91

תרמודינמיקה 1

נשלח: 10:53 11/04/2010
על ידי physics
65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 68 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 71

מטלורגיה פיסיקלית 1

נשלח: 11:21 04/05/2010
על ידי physics
ת.ז 323291195 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 80

תורת ההסתברות 1

נשלח: 11:40 09/05/2010
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

מטלורגיה פיסיקלית 1

נשלח: 12:35 11/05/2010
על ידי physics
ת.ז 21514112 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-82 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 81

פיסיקה 3 מורחב

נשלח: 12:40 13/05/2010
על ידי physics
ת.ז 21647540 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-76 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 71