דף 1 מתוך 3

תוצאות ערעורים סמסטר א' תש"ע

נשלח: 15:02 28/01/2010
על ידי physics
ת.ז 21597976 מצב מוצק 1, הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 85 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 85

מצב מוצק 1

נשלח: 11:59 01/02/2010
על ידי physics
ת.ז 36907251 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 86.

מצב מוצק 1

נשלח: 12:18 04/02/2010
על ידי physics
ת.ז 021632112 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 306479585 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 37709920 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מכניקה אנליטית

נשלח: 11:38 09/02/2010
על ידי physics
ת.ז 39488416 הערעור התקבל ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 71

ת.ז 37106960 הערעור התקבל וציון התרגיל שונה ל-9 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 52

חדו"א להנדסת חשמל

נשלח: 13:15 11/02/2010
על ידי physics
ת.ז 032512840 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 82 ולכן הציון הסופי סקורס הוא: 84

תהליכים 1

נשלח: 13:15 11/02/2010
על ידי physics
ת.ז 323291195 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 13:17 11/02/2010
על ידי physics
ת.ז 36901411 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 036892099 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 11:46 16/02/2010
על ידי physics
ת.ז 065944332 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 39425236 הערעור נדחה וציון הבחינה שונה ל-73. ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 79.

מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 14:12 16/02/2010
על ידי physics
ת.ז 38054375 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-75

פיסיקה 3

נשלח: 12:56 18/02/2010
על ידי physics
ת.ז 36609253 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 036956605 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-90 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89

ת.ז 65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-72 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 68

כבידה 1

נשלח: 10:17 21/02/2010
על ידי physics
ת.ז 307356584 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 200104214 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 14:34 21/02/2010
על ידי physics
ת.ז 201407772 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

אנליזה מתקדמת

נשלח: 14:36 21/02/2010
על ידי physics
ת.ז 39425236 הערעור התקבל ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 84

ת.ז 21699327 הערעור התקבל ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91

אלגברה ליניארית לתלמידי פיסיקה

נשלח: 14:37 21/02/2010
על ידי physics
ת.ז 21913462 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-82 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 83

מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 12:09 25/02/2010
על ידי physics
ת.ז 301575411 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 70 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 70.