דף 2 מתוך 2

מתמטיקה בדידה

נשלח: 11:53 01/08/2010
על ידי physics
ת.ז 26551135 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א

נשלח: 11:34 09/08/2010
על ידי physics
ת.ז 32555419 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 91 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 93

משוואות דיפרנציאליות

נשלח: 11:36 09/08/2010
על ידי physics
ת.ז 65921033 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 61 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 61

פיסיקה 2 לפיסיקאים

נשלח: 14:21 10/08/2010
על ידי physics
ת.ז 302878178 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 73 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 73

פיסיקה 2 לפיסיקאים

נשלח: 11:55 12/08/2010
על ידי physics
ת.ז 305411530 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 74 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 74

אלקטרודינמיקה

נשלח: 11:29 25/08/2010
על ידי physics
ת.ז 37709813 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

אלקטרודינמיקה 1

נשלח: 11:55 21/09/2010
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

תכונות מכניות 2

נשלח: 12:04 06/10/2010
על ידי physics
ת.ז 323291195 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 72 ולכן הציון הסופי בקורס הוא : 80

אסטרונומיה

נשלח: 13:09 11/10/2010
על ידי physics
ת.ז 306554205 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 36609253 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 100 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 100

ת.ז 306401076 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 80 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 80

תכנות הנדסי א'

נשלח: 11:07 26/10/2010
על ידי physics
ת.ז 036750016 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89

אסטרונומיה 1

נשלח: 11:07 26/10/2010
על ידי physics
ת.ז 306554205 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 98 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 98

מבוא למשד"פ רגילות להנדסת חשמל

נשלח: 13:13 11/11/2010
על ידי physics
ת.ז 66459009 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 75 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 75