דף 1 מתוך 2

תוצאות ערעורים - סמסטר ב' תש"ע

נשלח: 14:56 24/06/2010
על ידי physics
אסטרונומיה 1

ת.ז 021632112 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 100 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 100

ת.ז 65921033 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 90 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 90

אסטרונומיה 1

נשלח: 14:05 28/06/2010
על ידי physics
ת.ז 302992748 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 95 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 95

Re: תוצאות ערעורים - סמסטר ב' תש"ע

נשלח: 13:38 01/07/2010
על ידי physics
פיסיקה אטומית ומולקולרית

ת.ז 65921736 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 310159025 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 39023262 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 90 ולכן הציון הסופי הוא 92

אפיון חומרים

נשלח: 10:54 06/07/2010
על ידי physics
ת.ז 323291195 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 87

מבוא להתקני מוליכים למחצה

נשלח: 10:24 14/07/2010
על ידי physics
ת.ז 36901411 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 81 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 81

אלקטרודינמיקה

נשלח: 11:24 14/07/2010
על ידי physics
ת.ז 21513676 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89

קוונטים 1

נשלח: 11:55 14/07/2010
על ידי physics
ת.ז 200456077 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 82 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 83

ת.ז 32500142 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

קוונטים 1

נשלח: 12:21 15/07/2010
על ידי physics
ת.ז 300182698 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 83 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 85

ת.ז 302676713 הערעור נדחה וציון הבחינה נשאר ללא שינוי

אסטרונומיה כללית 1

נשלח: 14:34 18/07/2010
על ידי physics
ת.ז 39815923 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 77 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 78

פיסיקה אטומית ומולקולרית

נשלח: 12:19 21/07/2010
על ידי physics
ת.ז 300156999 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

משדי"פ להנדסת חשמל

נשלח: 12:35 22/07/2010
על ידי physics
ת.ז 302878178 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 69 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 69

Re: תוצאות ערעורים - סמסטר ב' תש"ע

נשלח: 11:43 26/07/2010
על ידי physics
ת.ז 65921033 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 95 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 95

אלקטרודינמיקה 1

נשלח: 11:56 27/07/2010
על ידי physics
ת.ז 34727206 הערעור נדחה אך תוקן שקלול הציון הסופי ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 49

ת.ז 37709813 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי

ת.ז 66636416 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 90

אלקטרודינמיקה 1

נשלח: 14:19 28/07/2010
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 68 ולכן הציון הסופי הוא: 71

תורת הקרינה

נשלח: 14:24 29/07/2010
על ידי physics
ת.ז 65921736 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 81 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 84