דף 2 מתוך 3

אלגברה ליניארית

נשלח: 11:47 15/02/2011
על ידי physics
ת.ז 203871835 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 55 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60

תורת ההסתברות

נשלח: 11:48 15/02/2011
על ידי physics
ת.ז 300514643 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 87 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 87.

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית

נשלח: 15:27 17/02/2011
על ידי physics
ת.ז 302878178 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א

נשלח: 10:20 20/02/2011
על ידי physics
ת.ז 308575570 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 21929229 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 204687982 הערעור התקבל והציון הסופי בקורס הוא: 100.

ת.ז 300338993 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 58.

מכניקה אנליטית

נשלח: 10:27 21/02/2011
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 65 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 80.

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית

נשלח: 13:03 22/02/2011
על ידי physics
ת.ז 66593955 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 92 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 93.

קוונטים 2

נשלח: 11:20 24/02/2011
על ידי physics
ת.ז 39941562 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 78 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 78

כימיה בסיסית לתלמידי פיסיקה

נשלח: 12:21 24/02/2011
על ידי physics
ת.ז 300221041 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מצב מוצק 1

נשלח: 11:39 28/02/2011
על ידי physics
ת.ז 39488416 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 85 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 86.

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 13:05 28/02/2011
על ידי physics
ת.ז 37106960 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 64 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 66.

מבוא למחשבים

נשלח: 11:03 01/03/2011
על ידי physics
ת.ז 032512840 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 84 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 86.

שיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 11:04 01/03/2011
על ידי physics
ת.ז 11947124 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 62 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 75.

תורת ההסתברות 1

נשלח: 12:08 06/03/2011
על ידי physics
ת.ז 305721995 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תכונות מכניות של חומרים

נשלח: 11:28 09/03/2011
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 68 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 74.

אלגברה ליניארית

נשלח: 13:24 10/03/2011
על ידי physics
ת.ז 37106960 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91.
ת.ז 307232744 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 50 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.
ת.ז 300145364 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 99 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 100.