דף 3 מתוך 3

תורת ההסתברות 1

נשלח: 15:22 21/03/2011
על ידי physics
ת.ז 302878178 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 68 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 68.

אלגברה ליניארית

נשלח: 10:41 23/03/2011
על ידי physics
ת.ז 305457780 הערעור התקבל והציון הסופי בקורס הוא: 81

ת.ז 200731750 הערעור התקבל והציון הסופי בקורס הוא: 79

חדו"א 1

נשלח: 12:39 27/03/2011
על ידי physics
ת.ז 21929229 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 99 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 95.

פיסיקה 1

נשלח: 12:34 04/04/2011
על ידי physics
ת.ז 204687982 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

פיסיקה 1

נשלח: 11:07 06/04/2011
על ידי physics
ת.ז 308575570 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

נשלח: 13:17 12/04/2011
על ידי physics
ת.ז 306554205 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא- 88.

אסטרונומיה 2

נשלח: 13:34 27/04/2011
על ידי physics
ת.ז 015665714 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תורת הקוונטים 2

נשלח: 13:03 25/05/2011
על ידי physics
ת.ז 310634175 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 3

נשלח: 11:23 29/05/2011
על ידי physics
ת.ז 65742330 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תורת ההסתברות 1

נשלח: 11:24 29/05/2011
על ידי physics
ת.ז 307356584 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 77 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 77.

פיסיקה 3

נשלח: 12:06 22/06/2011
על ידי physics
ת.ז 65742330 הערעור התקבל והציון הסופי בקורס הוא: 56.