דף 1 מתוך 3

תוצאות ערעורים סמסטר א תשע"א

נשלח: 14:30 13/12/2010
על ידי physics
אלגברה ליניארית
ת.ז 301234241 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל-74

פיסיקה 3

נשלח: 14:34 13/12/2010
על ידי physics
ת.ז 26550798 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 75
ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 12
ת.ז 34710988 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 60
ת.ז 307356584 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 45
ת.ז 38169801 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 21

מצב מוצק 1

נשלח: 13:19 31/01/2011
על ידי physics
ת.ז 39456322 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פונקציות מרוכבות

נשלח: 12:59 01/02/2011
על ידי physics
ת.ז 37106960 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 32555419 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 46 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56

ת.ז 36790756 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 51 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60

חדו"א להנדסת חשמל

נשלח: 10:20 02/02/2011
על ידי physics
ת.ז 32586091 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 75 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 76.

ת.ז 305439069 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל-77 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 81.

ת.ז 301302923 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א להנדסת חשמל

נשלח: 12:47 02/02/2011
על ידי physics
ת.ז 36926509 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מכניקה אנליטית

נשלח: 14:10 03/02/2011
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

קוונטים 3

נשלח: 13:12 09/02/2011
על ידי physics
ת.ז 306479585 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 68 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 80.

פיסיקה 3

נשלח: 13:13 09/02/2011
על ידי physics
ת.ז 36609253 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 48 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

פיסיקה 3

נשלח: 14:11 09/02/2011
על ידי physics
ת.ז 21664081 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

אלגברה ליניארית

נשלח: 14:31 09/02/2011
על ידי physics
ת.ז 200023919 הערעור התקבל והציון הסופי בקורס הוא - 66.

ת.ז 308575570 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 3

נשלח: 12:12 10/02/2011
על ידי physics
ת.ז 300514643 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 60 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 66

מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 12:15 10/02/2011
על ידי physics
ת.ז 316635911 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 78 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 84.

פיסיקה 3

נשלח: 12:37 10/02/2011
על ידי physics
ת.ז 34710988 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

אלגברה ליניארית

נשלח: 11:32 13/02/2011
על ידי physics
ת.ז 36790756 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.