דף 2 מתוך 3

תורת הקוונטים 1

נשלח: 11:39 19/07/2011
על ידי physics
ת.ז 15938152 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 57 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 61.

אלגברה 2

נשלח: 13:40 20/07/2011
על ידי physics
ת.ז 300150612 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 85 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 85.

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 13:39 21/07/2011
על ידי physics
ת.ז 200104214 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

משוואות דיפרנציאליות רגילות

נשלח: 11:47 25/07/2011
על ידי physics
ת.ז 36926509 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

קוונטים 1

נשלח: 11:34 26/07/2011
על ידי physics
ת.ז 37106960 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 43 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 49.

אלקטרוניקה

נשלח: 11:09 28/07/2011
על ידי physics
ת.ז 66593955 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 97 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 97.

תרמודינמיקה 2

נשלח: 11:09 28/07/2011
על ידי physics
ת.ז 39941562 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89.

חדו"א 2 להנדסת חשמל

נשלח: 12:50 28/07/2011
על ידי physics
ת.ז 38071098 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 90 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91.

חדו"א של פונקציות מרובות משתנים

נשלח: 12:04 01/08/2011
על ידי physics
ת.ז 032586091 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א של פונקציות מרובות משתנים

נשלח: 11:57 03/08/2011
על ידי physics
ת.ז 307699462 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 305828121 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -91 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91.

תורת הקוונטים 1

נשלח: 12:02 10/08/2011
על ידי physics
ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 32 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 38.

ת.ז 305411530 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 45 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

ת.ז 37106960 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

משוואות דיפרנציאליות רגילות

נשלח: 11:31 15/08/2011
על ידי physics
ת.ז 316635911 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 97 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 97.

ת.ז 307699462 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 38071098 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 91 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91.

חדו"א להנדסת חשמל 2

נשלח: 13:21 16/08/2011
על ידי physics
ת.ז 308575570 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 2 לפיסיקאים

נשלח: 14:35 29/08/2011
על ידי physics
ת.ז 204445266 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 86.

משוואות דיפרנציאליות רגילות

נשלח: 11:23 07/09/2011
על ידי physics
ת.ז 203871835 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 32499337 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -53 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

ת.ז 305828121 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -53 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.