דף 1 מתוך 3

תוצאות ערעורים - סמסטר ב' תשע"א

נשלח: 14:16 15/05/2011
על ידי physics
חדו"א

ת.ז 307863878 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 36926509 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 57.

חדו"א של פונקציות מרובות משתנים

נשלח: 10:58 18/05/2011
על ידי physics
ת.ז 39951215 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 77.

פיסיקה 3 מורחב

נשלח: 14:54 18/05/2011
על ידי physics
ת.ז 21519301 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 49 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 34 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 40.

אסטרונומיה 1

נשלח: 12:27 30/06/2011
על ידי physics
ת.ז 26551135 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 85 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 90.

ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 65 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 70.

ת.ז 323787457 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -90 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 95.

תרמודינמיקה

נשלח: 12:28 30/06/2011
על ידי physics
ת.ז 66243569 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 64 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 71.

תרמודינמיקה

נשלח: 13:26 03/07/2011
על ידי physics
ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 71 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 78.

קומבינטוריקה

נשלח: 13:26 10/07/2011
על ידי physics
ת.ז 305828121 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 70 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 72.

ת.ז 32499337 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 78 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 80.

מבוא לחלקיקים ושדות

נשלח: 12:17 11/07/2011
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 60 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60.

פיסיקה 2

נשלח: 11:12 17/07/2011
על ידי physics
ת.ז 307113514 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 100 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 100.

מעבר חום וחומר

נשלח: 11:13 17/07/2011
על ידי physics
ת.ז 039058938 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 79 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 79.

מבוא להנדסת חשמל

נשלח: 11:14 17/07/2011
על ידי physics
ת.ז 300426871 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חומרים 3

נשלח: 11:15 17/07/2011
על ידי physics
ת.ז 039058938 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 57 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 57.

פיסיקה 2

נשלח: 13:42 17/07/2011
על ידי physics
ת.ז 40863243 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 92 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 92.

פיסיקה אטומית ומולקולרית

נשלח: 09:36 18/07/2011
על ידי physics
ת.ז 65759888 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 11894938 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 55 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 62.

אסטרונומיה כללית 1

נשלח: 10:40 18/07/2011
על ידי physics
ת.ז 37976263 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 90 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 95.

ת.ז 66636416 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.