דף 3 מתוך 4

יסודות תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 10:33 26/03/2012
על ידי physics
ת.ז 301289211 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 21609979 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

ת.ז 21664081 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא : 56.

שיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 09:23 27/03/2012
על ידי physics
ת.ז 301175170 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 80 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 83.

ת.ז 306183401 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א

נשלח: 11:52 27/03/2012
על ידי physics
ת.ז 200714020 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 73 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 88.

ת.ז 300883782 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

אנליזה פורייה

נשלח: 13:04 28/03/2012
על ידי physics
ת.ז 38071098 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -87 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89.

מבוא לפיסיקה מודרנית

נשלח: 11:02 02/04/2012
על ידי physics
ת.ז 300814019 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 64 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 64.

מצב מוצק

נשלח: 10:59 17/04/2012
על ידי physics
ת.ז 300182698 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 1 לפיסיקאים

נשלח: 13:08 18/04/2012
על ידי physics
ת.ז 302858386 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56. ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 11:27 19/04/2012
על ידי physics
ת.ז 37976263 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

פיסיקה 1

נשלח: 12:58 19/04/2012
על ידי physics
ת.ז 308057660 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

פיסיקה 1

נשלח: 13:38 19/04/2012
על ידי physics
ת.ז 300778719 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 50 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 50.

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 13:00 29/04/2012
על ידי physics
ת.ז 300182698 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -66 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 66.

ת.ז 38071098 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 26551135 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

ת.ז 310909817 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 90 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 90.

ת.ז 204687982 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל -67 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 67.

ת.ז 301234241 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 77 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 77.

ת.ז 303622278 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 50 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 50.

מבוא לשיטות מתמטיות בפיסיקה

נשלח: 12:22 02/05/2012
על ידי physics
ת.ז 200410231 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 76 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 79.

יסודות תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 11:33 09/05/2012
על ידי physics
ת.ז 302878178 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

ת.ז 300426871 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 73 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 73.

ת.ז 204445266 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 76 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 76.

ת.ז 302858386 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תורת ההסתברות 1

נשלח: 11:35 09/05/2012
על ידי physics
ת.ז 301234241 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 89 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89.

ת.ז 39951215 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 91 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 91.

חדו"א 1

נשלח: 11:35 09/05/2012
על ידי physics
ת.ז 311212211 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.