דף 4 מתוך 4

מכניקה אנליטית

נשלח: 14:45 10/05/2012
על ידי physics
ת.ז 026594911 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 50 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60.

ת.ז 307356584 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 53 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 63.

ת.ז 300426871 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תכנות C

נשלח: 11:07 16/05/2012
על ידי physics
ת.ז 200714020 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 98 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 93.

פיסיקה 3

נשלח: 11:56 22/05/2012
על ידי physics
ת.ז 300426871 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 84 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 84.

אנליזה פוריה

נשלח: 10:43 29/05/2012
על ידי physics
ת.ז 66593955 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 70 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 70.

אלגברה ליניארית

נשלח: 12:56 14/06/2012
על ידי physics
ת.ז 311548689 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 100 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 100.

יסוד תורת הפונקציות המרוכבות

נשלח: 11:41 25/06/2012
על ידי physics
ת.ז 305457780 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 54 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.