דף 1 מתוך 4

תוצאות ערעורים - סמסטר א' תשע"ב

נשלח: 10:33 20/12/2011
על ידי physics
אנליזה פורייה להנדסת חשמל

ת.ז 38071098 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 86.

אנליזה פורייה להנדסת חשמל

נשלח: 13:28 22/01/2012
על ידי physics
ת.ז 38071098 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 89.

אלגברה ליניארית לפיסיקאים

נשלח: 13:28 22/01/2012
על ידי physics
ת.ז 311763007 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מבוא לפיסיקה מודרנית

נשלח: 12:49 01/02/2012
על ידי physics
ת.ז 304798457 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 82 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 82.

אנליזה פורייה להנדסת חשמל

נשלח: 10:51 13/02/2012
על ידי physics
ת.ז 38071098 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חשבון אינפיניטסימלי 1

נשלח: 13:30 14/02/2012
על ידי physics
ת.ז 039893235 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 45.

מבוא לפיסיקה מודרנית

נשלח: 13:31 14/02/2012
על ידי physics
ת.ז 201031648 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 83 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 83.

פונקציות מרוכבות

נשלח: 15:02 20/02/2012
על ידי physics
ת.ז 39951215 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 64 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 64.

ת.ז 040863243 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 60 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60.

קוונטים 2

נשלח: 15:05 20/02/2012
על ידי physics
ת.ז 39488416 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 307130864 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 39 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 45.

ת.ז 039815923 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 79 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 84.

מצב מוצק 1

נשלח: 11:24 21/02/2012
על ידי physics
ת.ז 36847937 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 84 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 85.

פיסיקה 3

נשלח: 11:26 21/02/2012
על ידי physics
ת.ז 307113514 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 40863243 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 97 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 97.

ת.ז 204445266 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 76 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 76.

ת.ז 305721995 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 60 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60.

פונקציות מרוכבות

נשלח: 12:15 21/02/2012
על ידי physics
ת.ז 300145364 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 67 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 67.

ת.ז 307113514 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 86.

ת.ז 37976263 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 56 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 56.

חדו"א להנדסת חשמל

נשלח: 12:26 22/02/2012
על ידי physics
ת.ז 300447406 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א

נשלח: 14:32 26/02/2012
על ידי physics
ת.ז 200714020 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 45 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 60.

כימיה בסיסית לפיסיקאים

נשלח: 12:26 27/02/2012
על ידי physics
ת.ז 200261683 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.