דף 1 מתוך 1

לוחות המודעות המחלקתיים

נשלח: 09:07 09/11/2008
על ידי dcohen
שלום,

לכל מי שנחת רק לאחרונה באוניברסיטה או במחלקה,
ברצוני להזכיר שכללי האוניברסיטה מחייבים לעקוב
אחר הודעות דוא"ל המופצות במערכת האוניברסיטאית,
ואחר הודעות שמתפרסמות בלוחות המודעות המחלקתיים.

"לא ידעתי לא שמעתי" לא תקף לגבי מה שמתפרסם על פי הנהלים.
כמו כן חובה לקרוא את "מדיניות הקורס" אם אתם רשומים לקורס מסוים,
ולהודיע לועדת הוראה (אפשר בשרשור זה)
אם היא לא פורסמה תוך שבועיים מתחילת הסמסטר.

http://www.bgu.ac.il/physics/BOARDS/phys_students.html
http://www.bgu.ac.il/physics/BOARDS/phys_graduates.html

למידע נוסף
http://www.bgu.ac.il/physics/phys_boards.html

דורון כהן
ועדת הוראה