דף 1 מתוך 1

קווים מנחים להערכת קורס / מרצה / מתרגל

נשלח: 21:40 13/07/2007
על ידי dcohen
אני מרכז כאן כמה נקודות מרכזיות שעלו בשרשורים שונים
על מנת שלא אצטרך לרשום אותם שוב ושוב.

הדרישה הראשונה מקורס טוב היא ניהולית:
* הגדרת דרישות / מדיניות קורס
* הגדרת תכנית לימודים על בסיס שבועי
* הכנת סט של תרגילים שמיצג נאמנה את החומר

תפקיד המתרגל:
* תחזוקה של אתר הקורס
* הכנת התרגילים ע"פ הנחיות המרצה
* הכנת הסטודנטים למבחן

תפקיד המרצה:
* ניהול אקדמי של הקורס
* מתן הרצאות

להרצאה יש ערך מוסף / חינוכי חשוב מאוד: מטרתה לקרב את הסטודנט להווית המחקר.


דגשים:
* הלימוד במהותו הוא לימוד עצמי.
* מי שמכין את הסטודנט לבחינה הוא המתרגל ולא המרצה.
* תפקיד ההרצאה הוא שולי ככל שמדובר בהצלחה / כשלון בקורס
* מטרת ההרצאה אינה ללעוס את החומר
* הרצאה טובה היא הרצאה שיש בה אינטגרציה מקורית של החומר
* הרצאה טובה אמורה לעורר אתכם למחשבה
* מטרת ההרצאה אינה ליצור אשליה של הבנה
* הרצאה צריכה להדגיש את הצדדים הבעיתיים והפתוחים של התאוריה


הבחינה:
* מטרת הבחינה לבצע אבחנה בין נכשלים-עוברים-מצטינים
* כל מי שעבד על התרגילים במהלך הסמסטר אמור לעבור אותה בקלות
* הבנה פסיבית של החומר הנלמד אינה מספיקה בשביל "לעבור"
* רק סטודנט חריף שבאמת מבין ושולט בחומר יכול להוציא ציון גבוה

בחינה טיפוסית יכולה (לדוגמה) לכלול שלוש שאלות:
אחת מהתרגילים, אחת וריאציה, ואחת חדשנית עם "עוקץ".המטרה של אתר הקורס:

יצירת מצב שגם אם יש מתרגל/מרצה חדש או לא מוצלח
עדיין תקבלו את החומר ברמה הנדרשת דרך אתר הקורס
במוד של "אוניברסיטה פתוחה", ותוכלו לעבור את הקורס בהצלחה.
כמו כן הודות לפורום תקבלו שרות טוב יותר מסגל ההוראה ומהאדמינסטרציה.
!