דף 1 מתוך 1

homepages

נשלח: 09:35 03/07/2007
על ידי dcohen
קיימים הסוגים הבאים של personal homepages

מומלץ!!! לכל אחד כולל תלמידי מחקר תחת הפולדר האישי MyWebSite
http://physics.bgu.ac.il/~hshaked

לכל אחד כולל תלמידי מחקר תחת הפולדר הציבורי HOMEPAGES
http://physweb.bgu.ac.il/HOMEPAGES/FACU ... /main.html

לחבר סגל שמתאמץ - תחת השרת האוניברסיטאי
http://www.bgu.ac.il/~hshaked

לכל חבר סגל - תחת השרת של המחלקה לחוזי מחקר
http://profiler.bgu.ac.il/frontoffice/S ... spx?id=651

מומלץ לודא תקינות קישורים.

אם הקישור הרשמי באתר המחלקה לא תקין -
נא לספק את הקישור התקף בשרשור זה.