דף 1 מתוך 1

מבחן מועד א' 2011

נשלח: 16:19 24/07/2012
על ידי evyatarmy
לפרופ' גדלין,
יש לי מספר שאלות לגבי מבחן מועד א' שנת 2011:http://www.bgu.ac.il/physics/Index_courses.html
שאלה 3: כשנתון שהתדירות נמצאת בטווח הקוואזיסטציונרי זה אומר שהנגזרת של השדה החשמלי לפי הזמן שווה לאפס?,אם כן למה?. אפרופו "קוואזיסטציונרי" רציתי לדעת אם הדבר הבא נכון: קוואזיאלקטרוסטטי-זה אומר שהשדה החשמלי משתנה לאט בזמן ולכן הנגזרת שלו לפי הזמן שווה לאפס?,ואותו הדבר לגבי קוואזימגנטוססטי?
שאלות נוספת על שאלה זו:1.הניחוש של הפתרון בתוך המוליך כאשר האמפליטודה תלויה רק ב-z זה בגלל שהמוליך אינסופי בכיוונים x ו-y?
2.לגבי תנאי השפה:מדוע ב-z=0 וב-z=d השדה שווה ל-B0 ולא לאפס,הרי השדה אמור להתאפס בקצוות המוליך לא?

שאלה 4:מדוע מניחים הקונפיגורציה של הבעיה היא מומנט דיפולי?

Re: מבחן מועד א' 2011

נשלח: 19:53 26/07/2012
על ידי gedalin
מושג קווזיסטטי משמעותו שבקירוב אחד מהשדות אפשר למצוא כמו במצב סטטי: או שדה חשמלי בכל רגע נקבע ע"י התפלגות המטען באותו רגע, או שדה מגנטי בכל רגע נקבע ע"י התפלגות הזרמים באותו רגע. בשלב הבא יש לקחת בחשבון שהשדות הנמצאו בדרך זו משתנים בזמן ולכן נוצרים שדות נוספים.

אי-תלות בשתי קואורדינטות נובעת מכך שהמוליך אינסופי בשני הכיוונים וגם השדה החיצוני אינו תלוי בקואורדינטות אלה.

תנאשי שפה נתונים בשאלה, למה לשנותם לאפס ?

שאלה 4: לא מניחים אלא מוכיחים.