דף 1 מתוך 1

עבודה 2 תרגיל 3 סעיפים d +...

נשלח: 21:23 24/03/2013
על ידי ovb
(d) Calculate (x; t).
(e) Calculate ~(k). Show that it is time independent, i.e. ~(k; t) = ~(k).
(f) Calculate: hx(t)i, hp(t)i, x(t), p(t) using the denition of mean values. Hint: use
p = ~k.
לא מובן מה נדרש לחשב שם או איך, הסימונים לא מוכרים.. , יש מצב לקבל כיוון קצת יותר ספציפי..?

Re: עבודה 2 תרגיל 3 סעיפים d +...

נשלח: 21:44 26/03/2013
על ידי alonyan
א. ניתן ורצוי להשתמש בלאטח בפורום. הנה ככה: \(\psi(x,t) = A e^{-\frac{x^2}{2a^2}}\)

ב. \(\rho(x,t)\) כפי שהוגדר בתרגול, היא צפיפות ההסתברות במדידת מיקום החלקיק בזמן \(t\). ראה עמוד 5 בתרגול באתר.

ג. \(\tilde{\rho}(k,t)\) מוגדר באותו אופן כמו \(\rho(x,t)\) רק עבור מרחב התנע.

ד. \(\langle f(x) \rangle\) היא התוחלת של \(f(x)\)
. \(\Delta f(x)\) היא השונות.