דף 1 מתוך 1

מה יהיה במבחן

נשלח: 20:00 16/04/2008
על ידי dcohen
על מנת למקד את השבוע האחרון של ההתכוננות למבחן להלן פרטים יותר ספציפיים על מה שיהיה בו:

(*) שאלה אחת "וריאציה" על שאלת בית מתוך החומר של תחילת הסמסטר.

(*) שאלה "חדשה" על פיזור / רזולבנט / רזוננס.

(*) שאלה "ישנה" (מתוך ההגשות) על נושא מתקדם מתוך החומר של סוף הסמסטר.

למען הסר ספק - החומר שבו אתם צריכים לשלוט מפורט בתכנית הקורס שבאתר.

פסח שמח (טרף או כשר על פי בחירתכם), דורון