דף 1 מתוך 1

הודעת פתיחה 2018

נשלח: 15:01 19/12/2010
על ידי dcohen
שלום,

הקורס "מכניקה סטטיסטית" פתוח גם לתלמידי תואר ראשון אם הם סיימו קוונטים2 בהצלחה.
הקורס אינו דורש את קוונטים3 בתור קדם.

אתר הקורס: http://physweb.bgu.ac.il/COURSES/StatMechCohen
מדיניות הקורס, תקצירי ההרצאה, ומאגר התרגילים מוכנים.
נא לקרוא היטב את מדיניות הקורס: הצהרה על פתרון תרגילים וסריקתם לאתר + הגשה פורמאלית אחת הם חובה.
ציון ההגשה תקף גם אם הוא נמוך מציון הבחינה.

* רישום לתרגילי המגן ינוהל על ידי המתרגל בשירשור נפרד.
* בשבוע הראשון יהיו הרצאות בלבד (מדובר במעין מבוא, בלי הרבה תעכלס).
* עם זאת מועד ההגשה של הקבוצה הראשונה של התרגילים לא ידחה - מדובר בתרגילי חזרה על חומר של תואר ראשון.
* בתחילת הסמסטר חלק משעות התירגול יהיו שעות הרצאה. שעות התירגול יוחזרו בהמשך (במקום שעות הרצאה).
* ברצוני להדגיש שאנו דואגים לכך שכל התרגילים יהיו בהפרש פאזה מתואם ביחס להרצאות.

בברכה, דורון