דף 1 מתוך 1

קריטריון יציבות

נשלח: 16:49 19/05/2020
על ידי dcohen
בתשובה לשאלה שנשאלתי בתחילת ההרצאה היום.

אם יש מערכת עם פרמטר נשלט X
והכוח המוכלל שמתקבל מחישוה קנוני הוא F
אז במצב שיווי משקל F=0, והנגזרת השניה (סוספטיביליות) קובעת אם זה מצב שיווי משקל יציב (שקול לכך שהוריאנס של הפלקטואציות חייב להיות מספר חיובי).

במערכת עם לחץ חיובי אפשר לאזן את הלחץ על ידי קיר חיצוני ולהגיע ליציבות.

במערכת עם לחץ שלילי אי אפשר לעשות זאת. היא תקרוס.
אני לא חושב שיש כאן משהו עמוק יותר.