דף 1 מתוך 1

עדכון סופי לרשימת תרגולי תרגולים

נשלח: 10:05 11/06/2012
על ידי amirber
בוצע עידכון סופי לדף התרגילים מהתרגולים. שאלות התרגולים וש"ב יילקחו עם וריאציות מקובץ התרגולים ושאלות ש"ב המפורסמים באתר. פתרונות לתרגילים שלא מופיעים עם פתרונם בקובץ הכולל נמצאים בסריקות של התרגולים.

אמיר

Re: עדכון סופי לרשימת תרגולי תרגולים

נשלח: 14:46 11/06/2012
על ידי amirber
בוצע תיקון בקובץ שאלות הכיתה, בוצע עידכון בדף הנוסחאות.