דף 1 מתוך 1

עבודה 7

נשלח: 13:34 21/06/2017
על ידי גבי
בסעיף 3 קיים איזשהו חוסר איזון בין שני צידי המשוואה, באגף שמאל \(j_5^{\mu}\sim\gamma^5 \gamma^{\mu}\sim Real \ Number\)
בעוד שבאגף ימין \(\bar{\varepsilon}^{\mu\nu}\gamma^{\nu}\sim Imaginary \ Number\)
התעלמתי מפונקציות הגל כי אמורות להיות זהות בשני האגפים...

Re: עבודה 7

נשלח: 16:34 21/06/2017
על ידי Ira Wolfson
לא הבנתי את השאלה,

ביקשו למצוא את היחסים בין
\(j^{\mu}\)
ו -
\(j_5^{\mu}\)