דף 1 מתוך 1

כללי פיינמן עבור צמתים שיש בהם מספר שדות זהים

נשלח: 01:59 05/06/2019
על ידי yevgeny.kats
הנה התשובה המסודרת לשאלה ששאלתם אותי בהרצאה האחרונה.

כללי פיינמן המופיעים על הכריכה האחורית של הספר (ושאותם רשמתי בהרצאה בה למדנו את הדברים) כתובים בצורה קצת שונה מאלה המופיעים בפרק 5.4. כללי הצמתים המופיעים על הכריכה כבר לוקחים בחשבון שצומת ש-n מהשדות היוצאים ממנו זהים תורם ב-!n דרכים, כך שאין צורך בהכפלה נוספת ב-!n. לעומת זאת, בפרק 5.4 הצמתים עדיין אינם מוכפלים ב-!n. (יחד עם זאת, הפקטורים המספריים שייעלמו כתוצאה מהכפלה זו כתובים בנוסחאות של פרק 5.4 בכתב מודגש, כך שאפשר להעלים אותם בקלות.)

בנוגע להשוואה בין הדעיכה של בוזון היגס כבד ל-ZZ לבין דעיכתו ל-W+W: אחרי שלוקחים בחשבון את הפקטור !2 שקיים עבור הצומת HZZ בהתאם לדיון הנ"ל, מקבלים שאלמנטי המטריצה של שני התהליכים זהים (פרט להבדלים בין המסות של ה-W וה-Z).

יחד עם זאת, יש הבדל מבחינת מרחב הפאזה. לדוגמה, המצב שבו נוצר +W שנע אנכית כלפי מעלה יחד עם -W שנע אנכית כלפי מטה שונה מהמצב שבו נוצר -W שנע כלפי מעלה יחד עם +W שנע כלפי מטה. כלומר יש שני מצבים סופיים אפשריים שבהם נוצרים +W ו--W הנעים אנכית. לעומת זאת, יש רק מצב סופי אחד שבו שני בוזוני Z נעים אנכית, אחד כלפי מעלה והאחר כלפי מטה. כתוצאה מכך מרחב הפאזה עבור הדעיכה ל-ZZ קטן פי 2 מזה של -W+W.

מכאן מגיעים למסקנה שקצב הדעיכה של היגס כבד ל-W+W גבוה פי 2 מקצב הדעיכה שלו ל-ZZ (עד כדי הבדלי המסות בין ה-W ל-Z).

Re: כללי פיינמן עבור צמתים שיש בהם מספר שדות זהים

נשלח: 13:27 06/06/2019
על ידי noamwunch
עזר מאוד,תודה.