דף 1 מתוך 1

שאלה: 4 תיבות אחת על השניה

נשלח: 12:34 18/07/2007
על ידי D001
4 תיבות זהות שאורך כל אחת מהן הוא X מונחות אחת על השנייה. יש למצוא את המרחקים X1 , X2, X3 כך שהתיבה העליונה לא תיפול, השנייה לא תיפול, והשלישית לא תיפול.. מעל התיבה שמתחת.

מה הרעיון בשאלה הזאת ? מרכז כובד?
ניסיתי לחשב את מרכז הכובד של הגוף המתאים, ולדרוש שהוא לא "יגלוש" מעבר לקצה של התיבה
שמתחתיו.. כי אז כביכול, הגוף העליון יפול..
השיטה הנ"ל עבדה עבור 2 הסעיפים הראשונים, אבל בסעיף השלישי משום מה יוצא לי 0.
ולפי התשובה בספר המרחק הוא X\6

מישהו יודע מה הדרך לפתור את השאלה?

תמונה

נשלח: 12:55 18/07/2007
על ידי יואב עציוני
זו שאלה במומנטים. כאשר כל גוף מפעיל משקל על הגוף שמתחתיו הוא מפעיל מומנט.
אז יש לרשום את משוואת המומנט עבור הגוף כך שהתאוצה הזויתית מתאפסת

תגובה

נשלח: 19:34 18/07/2007
על ידי D001
משהו לא מסתדר לי עם המומנטים...

אם למשל נסתכל על הגוף העליון.. עליו פועל רק המשקל של עצמו.. ונורמל שמפעיל עליו הגוף
התחתון.. אבל לא מתקבלת שום משוואה :roll:

mgxsin(90) = Nxsin(90) q
ומזה אני מקבל ש N שווה למשקל. שאת זה אני יודע גם ללא מומנטים..

נשלח: 20:39 18/07/2007
על ידי יואב עציוני
כנראה כן כדאי לפתור עם מרכז מסה

יצא לי x1=0.5L
x2=L/4
x3=L/6

הרעיון הוא שמרכז המסה של הגוף הראשון צריך להיות מעל הגוף השני.
מרכז המסה של שני הגופים העליונים מעל הגוף השלישי וכך מרכז המסה של שלושת הגופים העליונים מעל הגוף התחתון