דף 1 מתוך 1

2014 א', מועד ב', אמריקאית 3

נשלח: 11:54 29/01/2017
על ידי talb
היי, בשאלה המצורפת התשובה היא שלא ניתן לדעת, וההסבר בפתרון הוא שהנתונים אינם תלויים במיקום מרכז המסה של הסירה.
אבל, בספר הקורס ישנה שאלה דומה מאוד, בעמוד 65-66, עם נתונים לא מספריים (מסות ואורך הסירה).
מה אני מפספסת? איפה ההבדל בין השאלות?


ושאלה נוספת - במועד א' של אותו הסמסטר, ישנה שאלה על תנע (מצורפת גם היא).
התנע ההתחלתי הוא 0. למה, אם כך, בהכרח הזווית בין הגופים לאחר ההתנגשות היא 180?

תודה רבה!

Re: 2014 א', מועד ב', אמריקאית 3

נשלח: 13:15 29/01/2017
על ידי simba
שאלה לגבי תנע: התנועה בחד מימד, מפה זה רק בעיה בהבנת הנקרא... אני בטוח שתסדרי.

שאלה לגבי מרכז מסה: זו אכן שאלה מבלבלת, ואי אפשר לפתור בלי לרשום משוואות. אז אני ארשום פתרון מסודר.

אני לא הייתי שם בזמן המבחן המדובר, אבל יש שתי דרכים להבין את השאלה, אוני חושב שהן לא יתנו אותה תשובה.
ניתן לערוך את החישוב הבא:

נסמן ב - \(m_h\) ו - \(x_h\)את מסת האדם ומיקומו ההתחלתי ביחס למערכת צירים שרירותית.
נסמן ב - \(m_b\) ו - \(x_b\)את מסת הסירה ומיקומו ההתחלתי של מרכז המסה שלה ביחס לאותה מערכת צירים שרירותית.
נסמן ב - \(\Delta x\) את תזוזת מרכז המסה של הסירה בעקבות תנועת האדם.
נסמן ב - \(L\) את אורך הסירה.

ניתן לבטא את מיקום מרכז המסה של המערכת אדם +סירה במצב ההתחלתי (ביחס למערכת הצירים המדוברת) בתור:

\(X_{cm}=\frac{m_hx_h+m_bx_b}{m_h+m_b}\)

כאמור בשאלה אין כוחות חיצוניים ולכן מיקום תנע מרכז נשמר. מאחר והמהירות ההתחלתית היא 0, גם מיקום מרכז המסה קבוע (כמו בתרגיל בספר, וכמו בתרגיל הדוב שנפתר בתרגול). מקיום מרכז המסה בסוף:

\(X_{cm}=\frac{m_h(x_h+L-\Delta x)+m_b(x_b+\Delta x)}{m_h+m_b}\)

במידה והשורה האחרונה לא ברורה תתעכבו עליה עד שתבינו...

נשווה בין שני הביטויים ונקבל:

\(m_h(L-\Delta x)+m_b\Delta x=0\)

ולכן:

\(\Delta x= \frac{m_hL}{m_h-m_b}\)

מכאן הגודל היחד שניתן לחלץ הוא כמה מרכז המסה זז.
במידה ואנחנו מניחים שמיקום מרכז המסה בהתחלה ידוע (נגיד באמצע הסירה) אז ניתן כמו שאני מראה למצוא את המיקום הסופי.

במידה והמיקום ההתחלתי לא ידוע אז לא.

ייתכן גם שמדובר בטעות. כמו שמיכאל תמיד אומר לכם היו מבחנים בעבר שהיו בהם טעויות, במיוחד בחלק המריקאי בו עלולים לסמן בטעות תשובה לא נכונה. במקרים כאלו כמובן כל מי שסימן תשובה נכונה קיבל בדיעבד את הנקודות, אבל אני לא מאמין שמישהו טרח לתקן את הפתרון המפורסם.
בגלל זה מיכאל תמיד מזהיר אותםכ מללמוד מתוך מבחנים.

יאיר

Re: 2014 א', מועד ב', אמריקאית 3

נשלח: 13:37 29/01/2017
על ידי talb
תודה רבה!