עוד על ההשוואה בין בלעם לישו

עמוד הבית: www.bgu.ac.il/daroma
כאן המקום לדיון והמשך לימוד בעקבות שיעורים אשר מועברים בבית המדרש, להודעות של תלמידים ושאלות כלליות בנושאי יהדות. הבהרה: הדעות המוצגות בפורום הן אישיות ואינן עמדות רשמיות של בית המדרש. הפורום פתוח לכולם.

מנהלים: sharons, אליעזר ב, sharons, אליעזר ב

שלח תגובה
ofran
הודעות: 9
הצטרף: 11:24 21/07/2008

עוד על ההשוואה בין בלעם לישו

שליחה על ידי ofran » 23:18 14/06/2009

בשיעור הערב הבאנו כמה מדרשים שראו בבלעם מייצג של ישו:
שכחתי להתייחס לשתי סוגיות חשובות (שהופיעו בדף הלימוד אך לא עמדנו עליהן) שגם הן לא חמקה מידי הצנזורים:
הגמרא בסנהדרין מספרת על מין ששאל את רבי חנינא בן כמה היה בלעם שנהרג - ורבי חנינא משיבו ע"פ חישוב שנותיהם של רשעים שהיה בן 33 או 34. והמין מאשר שכך מצא בפנקסו של בלעם.
33 הוא גילו של ישו במותו ע"פ התעודות הנוצריות שהן כנראה פנקסו של בלעם. רבי חנינא בעצם מגייס את גילו של ישו ע"פ הנוצרים להוכיח את רשעותו ע"פ התורה.
גם כאן כמו במקורות אחרים חז"ל מניחים את שמו בלעם במקום שמו של ישו.

מקור נוסף הא המשנה במסכת אבות המנגידה בין תלמידי אברהם אבינו שיורשים עולם הבא לתלמידי בלעם שיורשים גהנום. המקור להשוואה הוא כבר בפסוקי המקרא שמשתשמים בביטויים דומים ביחס לשניהם: השכמה, חבישת חמור/אתון, נשיאת עיניים, מפגש עם מלאך וחרב/מאכלת, ובעיקר שניהם מארם נהריים - מארם נהריים מגיעה דת חדשה.
תלמידי בלעם במשנה אפשר שהם הנוצרים. התוכנות היוחסות לתלמידי אברהם הם: עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה - תכונות שדווקא הנוצרים ייחסו לעצמם.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קו עמוד א
+יהושע י"ג+ ואת בלעם בן בעור הקוסם, קוסם? נביא הוא! אמר רבי יוחנן: בתחלה נביא ולבסוף קוסם. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי, מסגני ושילטי הואי, אייזן לגברי נגרי.
+יהושע י"ג+ הרגו בני ישראל [בחרב] אל חלליהם אמר רב: שקיימו בו ארבע מיתות, סקילה ושריפה הרג וחנק.
אמר ליה ההוא מינא לרבי חנינא: מי שמיע לך, בלעם בר כמה הוה? אמר ליה: מיכתב לא כתיב, אלא מדכתיב, +תהלים נ"ה+ אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם - בר תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבע. אמר ליה: שפיר קאמרת, לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם, והוה כתיב ביה: בר תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה. אמר ליה מר בריה דרבינא לבריה: בכולהו לא תפיש למדרש, לבר מבלעם הרשע, דכמה דמשכחת ביה - דרוש ביה.

משנה מסכת אבות פרק ה משנה יט
כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נ"ה) ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

שלח תגובה

חזור אל “דרומא- בית מדרש לסטודנטים- פורום דיונים והודעות”