הגשת ציונים ממוחשבים בקורסי שרות

הודעות לכל חברי הסגל של המחלקה
כללי הפורום
אם אתם מעונינים לקבל התראות דוא"ל לחצו על הקישור "הרשם לקבלת עדכונים מנושא זה" בתחתית העמוד (שימו לב - האופציה מופיעה רק אם אתם מחוברים). אין לפרסם כאן הודעות ללא אישור מפורש של משרד הפיסיקה. נחסמה הגישה לתגובות על מנת למנוע אינפלצית התראות.
שלח תגובה
avivaf
הודעות: 332
הצטרף: 10:56 30/04/2007

הגשת ציונים ממוחשבים בקורסי שרות

שליחה על ידי avivaf » 12:32 20/02/2013

שלום רב,
לאור החלטת ישיבה שהתקיימה בנושא, ודרישות נוהל הבחינות (מצוטט מטה) להלן החלטתו של הרמ"ח פרופ' מיכאל גדלין:
החל מהיום ועד להודעה אחרת, ציונים בקורסי השרות להנדסה יש להגיש ידנית על גבי גליון ציונים (של מדור בחינות) בפירוט מרכיבי הציון אם היו כאלו.
בקורסים הניתנים לתלמידי הפקולטה לטבע, ניתן להגיש ציונים ממוחשבים.

בברכה
אביבה

מתוך נוהל הבחינות, סעיף 13
"המורה יבדוק את כל מחברות הבחינה (למעט בחינות שנועדו לבדיקה ממוחשבת): יסמן את
שגיאות הנבחן, יעיר הערות בגוף הבחינה ויסמן את מספר הנקודות שמקנה כל תשובה.
לאחר הבדיקה, המורה ימסור את גיליון הציונים ללא ציון שמות הנבחנים והחתום על ידו,
למזכירות המחלקה. אם הציון הסופי מורכב ממספר רכיבים, המורה ידווח למזכירות
המחלקה/פקולטה את הציון בכל אחד מהרכיבים, ואת אופן שקלול הציון הסופי, בנוסף
לדיווח הציון הסופי בקורס.
מזכירות המחלקה תפרסם את הציונים עם קבלתם, לאחר קבלת אישור יו"ר ועדת
הוראה/רמ"ח או הגורם המוסמך בפקולטה. עם פרסום ציוני המבחן, לא ניתן יהיה לשנות
ציונו של סטודנט בבחינה, למעט במקרה של ערעור אישי .
במבחן מרובה ברירות, אם התקבל מסיח נוסף, רשאי המרצה לשנות בהתאם את ציונם של
כל הנבחנים. בכל מקרה לא יופחת ציונו של הסטודנט מהציון שפורסם."

dcohen
הודעות: 2159
הצטרף: 10:13 22/02/2007
מיקום: פיסיקה, חדר 310
יצירת קשר:

Re: הגשת ציונים ממוחשבים בקורסי שרות

שליחה על ידי dcohen » 17:39 20/02/2013

דעה אישית:
הנוסח של חוקי הבחינות לא מגדיר את האופן שבו יש למסור את הציון הסופי ומרכיביו.
לא רשום שם שצריך להעתיק את כל האינפורמציה הזו לתוך גליון בדיקת הבחינה.
בפרט נוהל הבחינות לא מגדיר את אופן הזנת הציון הסופי לאריסטו (ידני/ממוחשב).
בברכה, דורון

שלח תגובה

חזור אל “הודעות כלליות”